Menu

Studená recyklace


Výhody studené recyklace

  1. Využívání druhotných surovin v silničním stavitelství, což představuje ekonomický a ekologický přínos.
  2. Možnost úpravy nivelety komunikace při prováděné opravě, např. v zastavěných částech měst a obcí.
  3. Dochází ke značnému zvýšení únosnosti podkladních vrstev vozovky a prodloužení minimální životnosti až o cca 15 let.
  4. Při provádění opravy může být silniční provoz omezen pouze částečně. V případě potřeby lze zajistit průjezd sousedícím jízdním pruhem.
  5. Rychlost prováděné opravy. ČNES dopravní stavby, a.s. je schopna realizovat opravu komunikace na ploše cca 3000m2(cca 600bm při šíři komunikace cca 5m) jednou silniční frézou za běžnou pracovní směnu.
  6. V rámci oprav komunikací v obcích jsou prováděny i výškové úpravy vrchních znaků inženýrských sítí (poklopy,mříže, hydranty, apod.).
  7. Předností tohoto způsobu opravy jsou prokazatelně nižší finanční náklady na jednotku prováděného díla.

Laboratorní zkouška

Vrt studena recyklace Lab. zkouška

Výhody studené recyklace dokazují laboratorní zkoušky. Výsledky jsou mimořádně příznivé:

Další informace: